واکی تاکی عمومی

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در چارچوب مسئوليت­ها و وظايف محوله از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سطح ملي موظف به تدوين ضوابط، استانداردها و مقررات راديويي کشور و اطلاع­رساني به متقاضيان بوده و تامين نيازهاي ارتباطي اقشار مختلف نيازمند ارتباطات راديويي نيز جزو وظايف اوليه سازمان مي­باشد. در بسياري از موارد متقاضيان نيازمند دسترسي قانوني و سريع به ابزار ارتباط راديويي غيرحرفه­اي برد کوتاه مي­باشند و حوزه کاري اغلب ايشان به گونه­ اي است که تنها به مدت چند ماه مورد نياز بوده و عموماً به صورت مکالمه کاري و کوتاه مي­باشد.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید.

Rate this item
(3 votes)